iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Stav k 7. 12. 2019 17:57:43

Nalezeno 11 záznamů.Poslední změna: 6.12.2019 18:00:35

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Oznámení o zveřejněných dokumentech dle zákona 250/2000 Sb. 250/2000 Oznámení Obec 19.11.2018   19.11.2018 dokument MS Word (186 kB)
Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - lesy - doplnění OOP Doruč. veř. vyhl. MZe 2.9.2019 31.12.2022 2.9.2019 dokument PDF (219 kB)
Oznámení o zveřejněných dokumentech návrhů rozpočtů a výhledů dle zákona 250/2000 Sb. Obec Oznámení Obec 2.12.2019 19.12.2019 2.12.2019 dokument PDF (216 kB)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce SIlůvky na r. 2021-2022 Obec Rozp. a hosp. obce Obec 2.12.2019 19.12.2019 2.12.2019 dokument PDF (304 kB)
Návrh rozpočtu obce Silůvky na rok 2020 Obec Rozp. a hosp. obce Obec 2.12.2019 19.12.2019 2.12.2019 dokument PDF (321 kB)
Ceník vodného a stočného v obci Silůvky platný pro rok 2020 VS Dokumenty Obec 2.12.2019 19.12.2019 2.12.2019 dokument PDF (311 kB)
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Silůvky Konání Zastupitelstva 4.12.2019 19.12.2019 4.12.2019 dokument PDF (389 kB)
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Silůvky na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 - 2022 Obec Rozp. a hosp. obce Obec 2.12.2019 19.12.2019 2.12.2019 2 dokumenty
Zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí ÚZSVM Oznámení ÚZSVM 22.12.2015 31.12.2023 22.12.2015 2 dokumenty
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v části obce Silůvky (pouze č.p. 161) dne 10.12.2019 E.ON Oznámení EON 11.11.2019 10.12.2019 11.11.2019 2 dokumenty
Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - lesy MZE Doruč. veř. vyhl. MZe 4.4.2019 31.12.2022 4.4.2019 2 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.