iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Stav k 18. 8. 2017 18:24:05

Nalezeno 21 záznamů.Poslední změna: 16.8.2017 20:09:53

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2016 vč. příloh DSO Záv. účet obce DSO Šlapanicko 16.6.2017 30.6.2018 16.6.2017 dokument PDF (578 kB)
Rozpočtové provizorium DSO Šlapanicko na rok 2017 DSO Rozp. a hosp. obce DSO Šlapanicko 21.3.2017 5.2.2018 21.3.2017 dokument PDF (172 kB)
Rozpočet DSO Šlapanicko na rok 2017 DSO Rozp. a hosp. obce DSO Šlapanicko 7.3.2017 22.3.2018 7.3.2017 dokument PDF (173 kB)
Rozpočtový výhled DSO Šlapanicko na roky 2018 - 2021 DSO Rozp. a hosp. obce DSO Šlapanicko 7.3.2017 22.3.2022 7.3.2017 dokument PDF (171 kB)
Rozpočtové opatření DSO Šlapanicko č. 1 DSO Rozp. a hosp. obce DSO Šlapanicko 7.3.2017 22.3.2018 7.3.2017 dokument PDF (209 kB)
Rozhodnutí hejtmana JMK č. 1/2017 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru JMK Dokumenty KrÚ JMK, OŽP 19.7.2017   18.7.2017 dokument PDF (669 kB)
Informace o vojenském cvičení AMPLE STRIKE 2017 JMK Oznámení KrÚ JMK, OŽP 2.8.2017 13.9.2017 2.8.2017 3 dokumenty
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 029568/15/OŽP Obec Dokumenty Obec 29.1.2016 30.1.2019 29.1.2016 dokument PDF (543 kB)
Rozpočtové opatření rozpočtu obce Silůvky č. 7/2017 RO Dokumenty Obec 11.8.2017 31.12.2017 11.8.2017 dokument PDF (0,8 MB)
Rozpočtové opatření rozpočtu obce Silůvky č. 6/2017 RO Rozp. a hosp. obce Obec 14.7.2017 31.12.2017 14.7.2017 dokument PDF (0,9 MB)
Rozpočtové opatření rozpočtu obce Silůvky č. 5/2017 RO Rozp. a hosp. obce Obec 1.6.2017 31.12.2017 1.6.2017 dokument PDF (0,9 MB)
Rozpočtové opatření rozpočtu obce Silůvky č. 3/2017 RO Rozp. a hosp. obce Obec 19.4.2017 31.12.2017 19.4.2017 dokument PDF (0,8 MB)
Rozpočtová opatření rozpočtu obce Silůvky č. 4/2017 RO Rozp. a hosp. obce Obec 15.5.2017 31.12.2017 15.5.2017 dokument PDF (0,8 MB)
Rozpočtová opatření rozpočtu obce Silůvky č. 1/2017 a č. 2/2017 RO Rozp. a hosp. obce Obec 22.3.2017 6.2.2018 22.3.2017 dokument PDF (1,7 MB)
Rozpočet obce Silůvky na rok 2017 Rozp Rozp. a hosp. obce Obec 3.3.2017 31.12.2017 3.3.2017 dokument PDF (456 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu obce Silůvky na rok 2018 - 2019 Rozp Rozp. a hosp. obce Obec 3.3.2017 31.12.2017 3.3.2017 dokument PDF (391 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 029568/15/OŽP Sml Dokumenty Obec 8.10.2015 9.10.2018 8.10.2015 dokument PDF (0,8 MB)
Nabídka pozemků k pronájmu SPÚ Oznámení SPÚ 1.8.2017 30.10.2017 1.8.2017 dokument PDF (213 kB)
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost TP Doruč. veř. vyhl. 9.8.2017 25.8.2017 9.8.2017 dokument PDF (252 kB)
Zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí ÚZSVM Oznámení ÚZSVM 22.12.2015 31.12.2023 22.12.2015 2 dokumenty
Závěrečný účet obce Silůvky za rok 2016 vč. příloh záv účet Záv. účet obce Obec 1.6.2017 30.6.2018 1.6.2017 dokument PDF (0,9 MB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.