iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Stav k 24. 5. 2017 17:43:24

Nalezeno 23 záznamů.Poslední změna: 22.5.2017 11:01:00

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Rozpočtové opatření DSO Šlapanicko č. 1 DSO Rozp. a hosp. obce DSO Šlapanicko 7.3.2017 22.3.2018 7.3.2017 dokument PDF (209 kB)
Rozpočet DSO Šlapanicko na rok 2017 DSO Rozp. a hosp. obce DSO Šlapanicko 7.3.2017 22.3.2018 7.3.2017 dokument PDF (173 kB)
Pozvánka na valnou hromadu DSO Šlapanicko DSO Oznámení DSO Šlapanicko 10.5.2017 30.5.2017 10.5.2017 dokument PDF (261 kB)
Návrh závěrečného účtu DSO Šlapanicko DSO Záv. účet obce DSO Šlapanicko 10.5.2017 30.5.2017 10.5.2017 3 dokumenty
Rozpočtový výhled DSO Šlapanicko na roky 2018 - 2021 DSO Rozp. a hosp. obce DSO Šlapanicko 7.3.2017 22.3.2022 7.3.2017 dokument PDF (171 kB)
Rozpočtové provizorium DSO Šlapanicko na rok 2017 DSO Rozp. a hosp. obce DSO Šlapanicko 21.3.2017 5.2.2018 21.3.2017 dokument PDF (172 kB)
Dražební vyhláška EX Dokumenty Exekutorský úřad Pha 5.4.2017 7.6.2017 5.4.2017 dokument PDF (212 kB)
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí na rok 2017 Oznámení FÚ Brno I 26.4.2017 31.5.2017 26.4.2017 dokument PDF (66 kB)
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 029568/15/OŽP Obec Dokumenty Obec 29.1.2016 30.1.2019 29.1.2016 dokument PDF (543 kB)
Záměr obce pronajmout část budovy obecního úřadu Obec Záměr obce - majetek Obec 28.4.2017 25.5.2017 28.4.2017 dokument PDF (0,9 MB)
Závěrečný účet obce Silůvky za rok 2016 vč. příloh Obec Záv. účet obce Obec 4.5.2017 25.5.2017 4.5.2017 3 dokumenty
Rozpočtová opatření rozpočtu obce Silůvky č. 4/2017 RO Rozp. a hosp. obce Obec 15.5.2017 31.12.2017 15.5.2017 dokument PDF (0,8 MB)
Rozpočtové opatření rozpočtu obce Silůvky č. 3/2017 RO Rozp. a hosp. obce Obec 19.4.2017 31.12.2017 19.4.2017 dokument PDF (0,8 MB)
Rozpočtová opatření rozpočtu obce Silůvky č. 1/2017 a č. 2/2017 RO Rozp. a hosp. obce Obec 22.3.2017 6.2.2018 22.3.2017 dokument PDF (1,7 MB)
Rozpočet obce Silůvky na rok 2017 Rozp Rozp. a hosp. obce Obec 3.3.2017 31.12.2017 3.3.2017 dokument PDF (456 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu obce Silůvky na rok 2018 - 2019 Rozp Rozp. a hosp. obce Obec 3.3.2017 31.12.2017 3.3.2017 dokument PDF (391 kB)
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny - voda odpadní za rok 2016 S Dokumenty Obec 28.4.2017 1.6.2017 28.4.2017 neregistrovaný (XLSX) (17 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 029568/15/OŽP Sml Dokumenty Obec 8.10.2015 9.10.2018 8.10.2015 dokument PDF (0,8 MB)
Nabídka pozemku k pronájmu SPÚ Dokumenty SPÚ 3.5.2017 2.8.2017 3.5.2017 dokument PDF (1,2 MB)
Zahájení společného řízení - rodinný dům parc. 364/3, 378/1 a 378/29 Dokumenty Oú Střelice 19.5.2017 19.6.2017 19.5.2017 dokument PDF (254 kB)
Zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí ÚZSVM Oznámení ÚZSVM 22.12.2015 31.12.2023 22.12.2015 2 dokumenty
Celkové vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2016 V,S Dokumenty Obec 28.4.2017 1.6.2017 28.4.2017 neregistrovaný (XLSX) (19 kB)
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Silůvky ZO Konání Zastupitelstva 15.5.2017 25.5.2017 15.5.2017 dokument PDF (406 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.