iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Stav k 23. 2. 2018 07:17:03

Nalezeno 14 záznamů.Poslední změna: 21.2.2018 15:56:12

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Výzva - zpracování smrkového dřeva zasaženého kůrovcem do 31.3.2018 Lesy ČR Dokumenty Lesy Čr s.p. 5.2.2018 3.4.2018 5.2.2018 dokument PDF (377 kB)
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva Měú Doruč. veř. vyhl. MěÚ Šlapanice 7.2.2018 12.3.2018 7.2.2018 2 dokumenty
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Měú Doruč. veř. vyhl. MěÚ Šlapanice 7.2.2018 23.2.2018 7.2.2018 2 dokumenty
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 029568/15/OŽP Obec Dokumenty Obec 29.1.2016 30.1.2019 29.1.2016 dokument PDF (543 kB)
Příloha č. 5 k obecně závazné vyhlášce obce Silůvky č. 1/2013 OZV Obec. záv. vyhl./nař. Obec 21.2.2018 9.3.2018 21.2.2018 dokument PDF (321 kB)
Rozpočtové opatření rozpočtu obce Silůvky č. 12/2017 Rozp Rozp. a hosp. obce Obec 26.1.2018 26.2.2018 26.1.2018 dokument PDF (0,8 MB)
Rozpočet obce Silůvky na rok 2018 Rozp Rozp. a hosp. obce Obec 1.1.2018 31.12.2018 1.1.2018 dokument PDF (467 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu obce Silůvky na rok 2019 - 2020 Rozp Rozp. a hosp. obce Obec 1.1.2018 31.12.2018 1.1.2018 dokument PDF (382 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 029568/15/OŽP Sml Dokumenty Obec 8.10.2015 9.10.2018 8.10.2015 dokument PDF (0,8 MB)
Nabídka pozemků k pronájmu SPÚ Dokumenty Obec 7.2.2018 2.5.2018 7.2.2018 dokument PDF (1 MB)
Zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí ÚZSVM Oznámení ÚZSVM 22.12.2015 31.12.2023 22.12.2015 2 dokumenty
Závěrečný účet obce Silůvky za rok 2016 vč. příloh záv účet Záv. účet obce Obec 1.6.2017 30.6.2018 1.6.2017 dokument PDF (0,9 MB)
Výroční zpráva dle zákona 106/99 Sb. za rok 2017 106/99 Dokumenty Obec 14.2.2018 2.3.2018 14.2.2018 dokument PDF (228 kB)
Oznámení o zveřejněných dokumentech dle zákona 250/2000 Sb. 250/2000 Rozp. a hosp. obce Obec 26.1.2018   26.1.2018 dokument MS Word (184 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.