iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Záměr obce odprodat pozemky parc. č. 1123/69, 1123/70 a 1123/71, vše v k.ú. Silůvky

Značka: Obec Zveřejněno od: 4.5.2017 11:01:56 Zveřejnit do: 22.5.2017 11:01:00 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obec Silůvky Verze: 1 Stav: svěšený

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 464 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Silůvky

Vyvěšeno od: 4.5.2017
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 4.5.2017 11:01:56
Do: 22.5.2017 11:01:00

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.