iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Záměr obce odprodat část pozemku parc. č. 803 a 804 k.ú. SIlůvky

Značka: záměr Zveřejněno od: 30.11.2017 16:22:26 Zveřejnit do: 21.12.2017 16:19:25 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obec Silůvky Verze: 1 Stav: svěšený

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Silůvky

Vyvěšeno od: 30.11.2017
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 30.11.2017 16:22:26
Do: 21.12.2017 16:19:25

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.