iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - lesy - doplnění

Značka: Mze Zveřejněno od: 29.7.2020 12:45:38 Zveřejnit do: 31.12.2022 Typ: Doručení veřejnou vyhláškou Původce: Ministerstvo zemědělství Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 220 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Ministerstvo zemědělství

Vyvěšeno od: 29.7.2020
Vyvěšeno do: (odvolání)

Úřední deska – Obec

Vyvěšeno od: 29.7.2020
Má být vyvěšeno do: 29.8.2020

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 29.7.2020 12:45:38
Do: 31.12.2022

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.