iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí

Značka: ÚZSVM Zveřejněno od: 22.12.2015 12:23:05 Zveřejnit do: 31.12.2023 17:33:24 Typ: Oznámení Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Příkop 11, 604 47 Brno Verze: 15 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Příkop 11, 604 47 Brno

Vyvěšeno od: 22.12.2015
Vyvěšeno do: (odvolání)

Úřední deska – Obec

Vyvěšeno od: 22.12.2015
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 22.12.2015 12:23:05
Do: 31.12.2023 17:33:24

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.